• kontakt@cpp.info.pl

ul. Szpitalna 8a, Warszawa

801 254 445

Różnice pomiędzy psychoterapią indywidualną, a grupową

Różnice pomiędzy psychoterapią indywidualną, a grupową

Iść na psychoterapia indywidualną czy grupową? - przed takim wyborem staje osoba, która rozważa podjęcie psychoterapii. Musisz wiedzieć, że wybór formy psychoterapii jest przede wszystkim kwestią preferencji samego klienta. Oczywiście czasami terapeuta sugeruje swoim klientom tę lub inną formę, zdarza się też, że klient decyduje się na łączenie pracy indywidualnej z udziałem w grupie terapeutycznej. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący różnic pomiędzy psychoterapią indywidualną, a grupową. Przeczytaj go koniecznie!

Czym się różni terapia indywidualna od grupowej?

Zacznijmy od tego, że różnica pomiędzy psychoterapią indywidualną, a grupową (oczywiście poza ilością osób znajdujących się w gabinecie) polega głównie na tym, że terapia indywidualna w większym stopniu zorientowana jest na historyczny aspekt osobowości klienta, a przy tym uwzględnia realną sytuację współdziałania. Za to terapia grupowa w większym stopniu kładzie nacisk na kontekst relacyjny, a przy tym uwzględnia historyczny aspekt osobowości klienta. Ponadto terapia grupowa jest dla klienta o wiele bardziej ekonomiczną formułą, ponieważ sesja terapii grupowej jest zazwyczaj 2-3-krotnie tańsza od sesji indywidualnej.

Psychoterapia indywidualna

Przede wszystkim psychoterapia indywidualna opiera się na bezpośrednim kontakcie terapeuty z klientem. Jednak główną zaletą tej formy terapii jest możliwość dogłębnego przepracowania naszych trudności – terapeuta poświęca nam całą swoją uwagę i energię. Zazwyczaj sesje terapeutyczne trwają 50-60 minut i odbywają się raz lub – w przypadku niektórych szkół – kilka razy w tygodniu.

Psychoterapia grupowa

Warto wspomnieć także o tym, że psychoterapia grupowa polega na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy klientów (pacjentów), której przewodzi jeden lub dwóch psychoterapeutów. Za to grupa terapeutyczna składa się zazwyczaj z 7-13 osób i w zależności od potrzeb oraz założeń terapii spotkania mogą odbywać się 1-2 razy w tygodniu. Chociaż zdarzają się też grupy, które spotykają się raz lub kilka razy w miesiącu. No cóż, w tym przypadku spotkania mogą trwać cały dzień lub nawet kilka dni. Natomiast jeżeli terapia prowadzona jest w szpitalu lub innym ośrodku, może odbywać się codziennie.
Ponadto grupa może być zróżnicowana w swoim składzie, ale może być także sprofilowana pod określonym „hasłem” lub skierowana do osób z określoną problematyką (grupa dla kobiet, grupa dla samotnych matek). Generalnie wyróżnić można dwa rodzaje grup terapeutycznych: grupy otwarte i grupy zamknięte. 
Te pierwsze to takie, do których nowy uczestnik może przyjść w każdej chwili, natomiast te drugie pozostają w stałym składzie przez cały czas swojego istnienia.

Udostępnij:

Zobacz