• kontakt@cpp.info.pl

ul. Szpitalna 8a, Warszawa

801 254 445

Psychoterapia indywidualna czy grupowa?

Psychoterapia indywidualna czy grupowa?

Zwykle psychoterapia przyjmować może dwie formy. Po pierwsze może przyjąć formę indywidualnych spotkań terapeutycznych, w których uczestniczy jedynie osoba poddająca się psychoterapii oraz psychoterapię grupową, w której bierze udział kilka osób i jeden bądź dwóch terapeutów. Pojawia się jednak pytanie: kiedy zdecydować się na indywidualną, a kiedy na grupową formę psychoterapii i czy psychoterapia może być prowadzona jednocześnie grupowo i indywidualnie? Poniżej znajdziesz krótki poradnik, w którym postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Przeczytaj go koniecznie!

Różnice pomiędzy psychoterapią indywidualną, a grupową

Zacznijmy od tego, że psychoterapia w swojej indywidualnej oraz grupowej formie może być stosowana łącznie i rozłącznie. Musisz wiedzieć, że każda z tych form psychoterapii ma bowiem nieco inne cele oraz inne metody działania. Dlatego, w przypadku psychoterapii indywidualnej, pacjent (klient) zajmuje się tylko swoimi problemami, cała uwaga psychoterapeuty jest skupiona na nim i wszelkie poruszane na spotkaniu problemy, dotyczą pacjenta. Natomiast w przypadku psychoterapii grupowej pojedyncza osoba może przez całe spotkanie tak naprawdę nic o sobie nie opowiedzieć i nie zająć się bezpośrednio swoim problemem, zajęcia będą bowiem skoncentrowane na problemach innej osoby z grupy. Jednak, mimo tego, że psychoterapia grupowa nie zawsze da pacjentowi przestrzeń do wyrażenia siebie, niesie ze sobą sporo pozytywów. 

Psychoterapia grupowa – zalety

Przede wszystkim grupowa forma psychoterapii pozwala na doświadczenie jedności z grupą, zdobycie zaufania do ludzi, daje wsparcie i pozwala otworzyć się na innych. Ponadto psychoterapia grupowa pokazuje też, że pacjent nie jest sam ze swoimi problemami i że są na tym świecie osoby, które mają podobne trudności. Musisz wiedzieć, że psychoterapia prowadzona w ośrodkach psychoterapeutycznych, zatrudniających przynajmniej kilku specjalistów zazwyczaj prowadzona jest w obu formach.

Psychoterapia indywidualna – zalety

Generalnie - psychoterapię indywidualną można określić najprościej jako bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą. Bardzo ważne jest to, że kontakt „face to face” polega na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich. W psychoterapii indywidualnej podkreśla się, że sam psychoterapeuta jest narzędziem pracy, a możliwość wyleczenia wynika z relacji terapeutycznej, a więc swoistej więzi, jaka powstaje między terapeutą a pacjentem podczas systematycznych spotkań.

Jak wygląda takie spotkanie z psychoterapeutą?

Podczas pierwszego spotkania z psychologiem, przy tworzeniu kontraktu między pacjentem a psychoterapeutą, ustala się zakres i formę pomocy.

Udostępnij:

Zobacz