Zakładowy nadzór nad BHP

Pracodawca jest zobowiązany czuwać nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. W przedsiębiorstwach istnieją również pewne organy wewnętrzne, których zadaniem jest dbanie o stan BHP. […]