Instalacja elektryczna w domu jest częścią większej sieci niskiego napięcia, składa się z układu przewodów w obrębie budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym. Początkiem instalacji elektrycznej są zaciski wyjściowe wewnętrznej linii, która zasila je w złączu. Całość instalacji kończy się punktem odbioru energii elektrycznej, czyli gniazdem wtykowym, punktem świetlnym lub zainstalowanym na stałe odbiornikiem energii elektrycznej. Rozprowadzenie tego typu instalacji elektryk kraków ma za zadanie dostarczenie energii lub sygnałów elektrycznych do poszczególnych odbiorników.

Instalacja w domu

Domowa instalacja elektryczna z niskim napięciem jest zespołem urządzeń elektrycznych, które są połączone z użyciem stałych przewodów elektrycznych, wykonanych z miedzi. Są skoordynowane pod względem parametrów technicznych, które umożliwiając doprowadzenie energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.
Układ zasilający niskiego napięcia składa się z przyłączy i złączy kablowych, tablicy rozdzielczej, pionów i linii zasilających, instalacji odbiorczej, gdzie wyliczona jest odpowiednia ilość obwodów. Dodatkowo cała instalacja obejmuje okablowanie na stałe, które jest rozprowadzone pod tynkiem (przewody i kabe elektroenergetyczne), przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne sterujące i pomiarowe.

Podział instalacji

Instalacje elektryczne dzielą się na oświetleniowe i siłowe. Ten pierwszy rodzaj instalacji zasila źródła światła i przenośne urządzenia grzejne, podgrzewacze wody o małej mocy w domach i mieszkaniach. Instalacja siłowa natomiast służy do zasilania odbiorników o charakterze przemysłowym, do urządzeń o dużych mocach znamionowych takich jak kuchnie elektryczne. Nasz wybór powinien więc zależeć od potrzeb i możliwości.