Niekiedy bywa tak, że nasz sąsiad uprzykrza życie innym osobom, zalega z opłatami a może nawet niszczy wspólne mienie wspólnoty. Co można w takiej sytuacji zrobić? Czy możliwe jest wykluczenie takiego członka ze wspólnoty mieszkaniowej? Trzeba powiedzieć, że do wspólnoty należy każdy właściciel lokalu, który wchodzi w jej skład. Nie można się do niej dobrowolnie zapisać lub z niej dobrowolnie wypisać. Jeśli zostajemy właścicielem mieszkania należącego do jej zasobów, jednocześnie stajemy się członkiem wspólnoty, to oznacza, że członek wspólnoty mieszkaniowej może zostać z niej usunięty, tylko wówczas, gdy przestanie być właścicielem lokalu wchodzącego w jej skład.

Jedyna droga to licytacja mieszkania

Jeśli zawiodły wszelkie próby wezwania do uiszczenia zaległych opłat to pozostaje nam tylko droga sądowa. Powołując się na artykuł 16 „Ustawy o własności lokali” wspólnota mieszkaniowa może żądać w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa może się powołać na ten artykuł w kilku przypadkach: jeśli właściciel przez długi czas nie uiszcza opłat związanych z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości, zakłóca spokój innych mieszkańców lub powoduje, że korzystanie z części wspólnych staje się uciążliwe. Trzeba pamiętać, że podczas procesu wspólnota mieszkaniowa musi wykazać, że wyczerpała wszystkie możliwości uzyskania od niesubordynowanego członka wspólnoty należności za utrzymanie części wspólnych nieruchomości. Decydując się na solidnego zarządcę, możliwe będzie, by reprezentował on nas także przed sądem: http://www.zarzadcakrakow.pl.